Go to ...

Newsy Polska i Świat

Wolne polskie media bez cenzury

Wrzesień 18, 2018

biblijny.net

Czym jest teoria naukowa?

Czym się różni teoria naukowa od prawa naukowego? Teoria ewolucji nie została nigdy udowodniona, bo nie byłaby wówczas teorią! ...
czytaj dalej
/ biblijny.net, religia

Dowody czy interpretacja?

Odróżnijmy dowody naukowe od intepretacji zaobserwowanych faktów. Teoria naukowa, to jedynie interpretacja, dlatego trudno mówić o jej dowodzeniu ...
czytaj dalej
/ biblijny.net, religia

Nauka a światopogląd

Kreacjonizm wyrósł z przekonań biblijnych. Mało kto jednak zwraca uwagę na fakt, że podobnie ewolucjonizm wyrósł z przekonań ateistycznych ...
czytaj dalej
/ biblijny.net, religia

Dowody na Wielki Wybuch

Czy jestem efektem ubocznym wybuchu? Jak najprościej wykazać irracjonalność teorii Wielkiego Wybuchu? ...
czytaj dalej
/ biblijny.net, religia

Jak stworzyć życie w garnku?

Opowieść o eksperymencie, w którym próbowano wytworzyć życie w laboratorium, za pomocą prostych związków chemicznych ...
czytaj dalej
/ biblijny.net, religia

O co tyle szumu?

Dlaczego ludzie tyle uwagi poświęcają rozważaniom, jak powstał świat? Czy to jest ważne dla osoby wierzącej? ...
czytaj dalej
/ biblijny.net, religia

Ile jest religii w ewolucji?

Zwolennicy teorii ewlucji wykazują dużo cech religijnych. Wierzą w rzeczy, których nauka nie jest w stanie ani udowodnić, ani podważyć ...
czytaj dalej
/ biblijny.net, religia

Jak powstał Adam Mickiewicz?

Czy pomnik Adama Mickiewicza mógł powstać samoczynnie w wyniku działania czynników atmosferycznych? ...
czytaj dalej
/ biblijny.net, religia

Autorytet nauki

Co ma większy autorytet: nauka, czy Biblia? Czy istnieją logiczne przesłanki, pokazujące, jakie źródło informacji jest bardziej wiarygodne? ...
czytaj dalej
/ biblijny.net, religia

Skamieliny wielowarstwowe

Czy skamieliny są świadectwem ewolucji? A może są wśród nich takie, które nijak nie mogłyby powstać przez miliony lat? ...
czytaj dalej
/ biblijny.net, religia

Płeć a ewolucja

Jak istnienie różnych płci w świecie zwierząt rozkłada na łopatki teorię ewolucji? ...
czytaj dalej
/ biblijny.net, religia

Datowanie potasowo-argonowe

Kolejne błędne koło zwolenników teorii ewolucji - żeby otrzymać naukowy dowód, że skała jest bardzo stara, trzeba założyć, że jest... bardzo stara ...
czytaj dalej
/ biblijny.net, religia

Skamieliny przewodnie

Jeden z podstawowych błędów logicznych, jaki można znaleźć w datowaniu warstw skalnych na podstawie skamieniałości przewodnich ...
czytaj dalej
/ biblijny.net, religia

Prosty organizm jednokomórkowy

Jak prosty musi być prosty organizm jednokomórkowy, żeby mógł powstać zupełnie przypadkowo? ...
czytaj dalej
/ biblijny.net, religia

Podpis Boga w DNA człowieka?

Co by było, gdyby Bóg złożył swój osobisty podpis w naszym kodzie genetycznym? A co, jeśli to nie jest do końca fikcja? ...
czytaj dalej
/ biblijny.net, religia

Jak powstały pierwiastki chemiczne?

Czy pierwiastki mogły powstać w wyniku Wielkiego Wybuchu? Czy da się zweryfikować istniejące teorie na ten temat? ...
czytaj dalej
/ biblijny.net, religia

Datowanie C14

Powszechnie wykorzystywane narzędzie do udowadniania teorii ewolucji w procesie dowodzenia poprzez założenie tezy ...
czytaj dalej
/ biblijny.net, religia

Problemy z warstwami skalnymi

Czy warstwy skalne są dowodem na rzecz teorii ewolucji? Czy mogły powstać w inny sposób, niż powszechnie się to przyjmuje? ...
czytaj dalej
/ biblijny.net, religia

Człowiek pekiński i inne brakujące ogniwa

Jak odtworzyć sylwetkę człowieka za pomocą jego trzech zębów? Czy odnaleziono brakujące ogniwo, czy tylko brakujące zęby? ...
czytaj dalej
/ biblijny.net, religia

Człowiek jawajski i brakujące ogniwo

E. Dubois znalazł czaszkę małpy i kość udową człowieka, a następnie orzekł, że pochodzą od jednego osobnika, który łączył w sobie cechy ludzkie i małpie. Kiedy ogłosił pomyłkę, nikt nie ...
czytaj dalej
/ biblijny.net, religia

Brak form przejściowych

Dlaczego nie istnieją formy przejściowe pomiędzy poszczególnymi gatunkami? Czy ewolucja zachodziła skokowo? Skoro brak jest wyjaśnienia mechanizmu owych skosków, to może po prostu ewolucja nie zachodziła? ...
czytaj dalej
/ biblijny.net, religia

Mutacje i mutanci

Czy wiedziałeś, że mutacje powodują śmierć lub kalectwo, a filmowi super mutanci są... super, ale nie istnieją naprawdę? ...
czytaj dalej
/ biblijny.net, religia

Najstarsze ślady człowieka

Czyżby sam John Heldane, brytyjski biolog i genetyk, który położył fundamenty teorii ewolucji w dziedzinie genetyki, podważał wiarygodność teorii ewolucji? ...
czytaj dalej
/ biblijny.net, religia

Ile potrzeba mutacji?

Ile korzystnych mutacji potrzeba, żeby z jednokomórkowaca powstał tygrys? Dlaczego nie obserwujemy powstawania nowych gatunków? ...
czytaj dalej
/ biblijny.net, religia