Go to ...

Newsy Polska i Świat

Wolne polskie media bez cenzury

Lipiec 21, 2018

Duńczycy na ostro biorą się za muzułmanów. Obowiązkowe zajęcia i wysokie kary


W Danii coraz mniej mówi się o integracji przybyszów. Władze państwa wprowadzają za to obowiązkową asymilację i chcą kształcić dzieci na dobrych duńskich obywateli. Na celowniku znaleźli się mieszkańcy 25 osiedli określanych mianem gett. Nowe regulacje przewidują obowiązkowe nauczanie, surowe kary więzienia oraz ułatwienia dla służby. Społeczności muzułmańskie protestują.

Władze kraju zdecydowały się na rozwiązanie wielu problemów, jakie powoduje istnienie w Danii 25 osiedli zamieszkiwanych przez uchodźców, głównie muzułmanów. Określane są one mianem gett.

Panuje w nich ogromne, sięgające 43 procent bezrobocie, wysoka przestępczość, a ich mieszkańcy nie poddają się procesowi integracji z duńskimi wartościami i społeczeństwem.

Remedium ma stać się pakiet ustaw, które jeszcze na etapie propozycji wzbudziły ogromne kontrowersje. Zgodnie z nowymi regulacjami każde dziecko, które przyjdzie na świat w getcie i przekroczy 1 rok życia, będzie poddawane obowiązkowej edukacji przez 25 godzin w tygodniu.

Nauka będzie skupiać się na przekazywaniu duńskich wartości, sposobu życia, wiedzy o historii, kulturze oraz religii państwa. Reszta obywateli może przystąpić do programu dobrowolnie i zgłosić swoje dzieci, kiedy te przekroczą 6 rok życia.

Jedna z dyskutowanych ustaw przewiduje, że duńskie sądy uzyskają możliwość wymierzania podwójnej kary więzienia za zbrodnie i wykroczenia, do których dopuścili się mieszkańcy 25 gett. Na ich obszarach mają również zostać zainstalowane dodatkowe urządzenia monitorujące. Zwiększeniu ma także ulec liczba policyjnych patroli.

Ale to nie wszystko.

CZYTAJ DALEJ ->

czytaj cały artykuł...

Więcej artykułów od nczas.com