Go to ...

Newsy Polska i Świat

Wolne polskie media bez cenzury

Październik 23, 2018

biblijny.net

Czym jest teoria naukowa?

Czym się różni teoria naukowa od prawa naukowego? Teoria ewolucji nie została nigdy udowodniona, bo nie byłaby wówczas teorią! …

Dowody czy interpretacja?

Odróżnijmy dowody naukowe od intepretacji zaobserwowanych faktów. Teoria naukowa, to jedynie interpretacja, dlatego trudno mówić o jej dowodzeniu. …

Nauka a światopogląd

Kreacjonizm wyrósł z przekonań biblijnych. Mało kto jednak zwraca uwagę na fakt, że podobnie ewolucjonizm wyrósł z przekonań ateistycznych. …

Dowody na Wielki Wybuch

Czy jestem efektem ubocznym wybuchu? Jak najprościej wykazać irracjonalność teorii Wielkiego Wybuchu? …

Jak stworzyć życie w garnku?

Opowieść o eksperymencie, w którym próbowano wytworzyć życie w laboratorium, za pomocą prostych związków chemicznych. …

O co tyle szumu?

Dlaczego ludzie tyle uwagi poświęcają rozważaniom, jak powstał świat? Czy to jest ważne dla osoby wierzącej? …

Ile jest religii w ewolucji?

Zwolennicy teorii ewlucji wykazują dużo cech religijnych. Wierzą w rzeczy, których nauka nie jest w stanie ani udowodnić, ani podważyć. …

Autorytet nauki

Co ma większy autorytet: nauka, czy Biblia? Czy istnieją logiczne przesłanki, pokazujące, jakie źródło informacji jest bardziej wiarygodne? …

Skamieliny wielowarstwowe

Czy skamieliny są świadectwem ewolucji? A może są wśród nich takie, które nijak nie mogłyby powstać przez miliony lat? …

Datowanie potasowo-argonowe

Kolejne błędne koło zwolenników teorii ewolucji – żeby otrzymać naukowy dowód, że skała jest bardzo stara, trzeba założyć, że jest… bardzo stara. …

Płeć a ewolucja

Jak istnienie różnych płci w świecie zwierząt rozkłada na łopatki teorię ewolucji? …

Skamieliny przewodnie

Jeden z podstawowych błędów logicznych, jaki można znaleźć w datowaniu warstw skalnych na podstawie skamieniałości przewodnich. …

Podpis Boga w DNA człowieka?

Co by było, gdyby Bóg złożył swój osobisty podpis w naszym kodzie genetycznym? A co, jeśli to nie jest do końca fikcja? …

Datowanie C14

Powszechnie wykorzystywane narzędzie do udowadniania teorii ewolucji w procesie dowodzenia poprzez założenie tezy. …

Problemy z warstwami skalnymi

Czy warstwy skalne są dowodem na rzecz teorii ewolucji? Czy mogły powstać w inny sposób, niż powszechnie się to przyjmuje? …

Człowiek jawajski i brakujące ogniwo

E. Dubois znalazł czaszkę małpy i kość udową człowieka, a następnie orzekł, że pochodzą od jednego osobnika, który łączył w sobie cechy ludzkie i małpie. Kiedy ogłosił pomyłkę, nikt nie chciał…

Brak form przejściowych

Dlaczego nie istnieją formy przejściowe pomiędzy poszczególnymi gatunkami? Czy ewolucja zachodziła skokowo? Skoro brak jest wyjaśnienia mechanizmu owych skosków, to może po prostu ewolucja nie zachodziła? …

Mutacje i mutanci

Czy wiedziałeś, że mutacje powodują śmierć lub kalectwo, a filmowi super mutanci są… super, ale nie istnieją naprawdę? …

Najstarsze ślady człowieka

Czyżby sam John Heldane, brytyjski biolog i genetyk, który położył fundamenty teorii ewolucji w dziedzinie genetyki, podważał wiarygodność teorii ewolucji? …

Ile potrzeba mutacji?

Ile korzystnych mutacji potrzeba, żeby z jednokomórkowaca powstał tygrys? Dlaczego nie obserwujemy powstawania nowych gatunków? …