Go to ...

Newsy Polska i Świat

Wolne polskie media bez cenzury

31 maja 2020

Polskie Sprawy

Jakub Zgierski: Extinction Rebellion - Zielona Antifa?

https://www.facebook.com/Polskie-Sprawy-1614657532177294/ Jakub Zgierski: Extinction Rebellion - Zielona Antifa?

Agnieszka Marianowicz-Szczygieł: "To nic takiego", czyli pierwszy polski film o edukacji seksualnej

https://www.facebook.com/Polskie-Sprawy-1614657532177294/ Agnieszka Marianowicz-Szczygieł: "To nic takiego", czyli pierwszy polski film o edukacji seksualnej - Magazyn Polskie Sprawy #262

Jakub Zgierski: "Standardy" edukacji seksualnej wg. WHO

https://www.facebook.com/Polskie-Sprawy-1614657532177294/ Jakub Zgierski: "Standardy" edukacji seksualnej wg. WHO

Patryk "Skju" Sykut (Pyta.pl): Extinction Rebellion, czyli zielona międzynarodówka - MPS #261

https://www.facebook.com/Polskie-Sprawy-1614657532177294/ Patryk "Skju" Sykut (Pyta.pl): Extinction Rebellion, czyli zielona międzynarodówka - Magazyn Polskie Sprawy #261

Rainer Zybura: Maoizm, czyli marksizm w Chinach za Mao Zedonga - Magazyn Polskie Sprawy #260

https://www.facebook.com/Polskie-Sprawy-1614657532177294/ Rainer Zybura: Maoizm, czyli marksizm w Chinach za Mao Zedonga - Magazyn Polskie Sprawy #260

D.Rozwadowski: Kult J.Piłsudskiego i jednoczesne marginalizowanie innych postaci historycznych

https://www.facebook.com/Polskie-Sprawy-1614657532177294/ Dariusz Rozwadowski: Kult Józefa Piłsudskiego i jednoczesne marginalizowanie innych postaci historycznych - Magazyn Polskie Sprawy #259

T.Ciołkowski: Rola Instytutu Najnowszej Historii Polski w propagowaniu kultu J. Piłsudskiego

https://www.facebook.com/Polskie-Sprawy-1614657532177294/ Tomasz Ciołkowski: Rola i działalność Instytutu Najnowszej Historii Polski im. Józefa Piłsudskiego w propagowaniu kultu Józefa Piłsudskiego - Konferencja "Polska i Polscy w I połowie XX wieku Trudna historia" - 25.01.2020, Warszawa Stowarzyszenie Miłośników Historii im. gen. Tadeusza Jordan Rozwadowskiego realizuje konferencje historyczne, wywiady, promocje książek, edukacje historyczną. Intensywność naszych działań zależy jednak od posiadanych środków finansowych, prosimy Państwa o wsparcie naszej działalności na numer konta 04 1020 1026 0000 1302 0401 1953. Za wszelką pomoc finansową serdecznie dziękujemy. Grafika należy do Komitetu Budowy Pomnika Generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego, a jej autorem jest Pan Michał Wołoszyn. Strona Komitetu: www.generalrozwadowski.pl Wspieramy działalność Komitetu Budowy Pomnika Generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego i wszystkich patriotów zachęcamy do tego samego.

Piotr Cieślak: Obóz zagłady KL Warschau. Nieznane karty historii

https://www.facebook.com/Polskie-Sprawy-1614657532177294/ Piotr Cieślak: Obóz zagłady KL Warschau. Nieznane karty historii - Konferencja "Polska i Polscy w I połowie XX wieku Trudna historia" - 25.01.2020, Warszawa Stowarzyszenie Miłośników Historii im. gen. Tadeusza Jordan Rozwadowskiego realizuje konferencje historyczne, wywiady, promocje książek, edukacje historyczną. Intensywność naszych działań zależy jednak od posiadanych środków finansowych, prosimy Państwa o wsparcie naszej działalności na numer konta 04 1020 1026 0000 1302 0401 1953. Za wszelką pomoc finansową serdecznie dziękujemy. Grafika należy do Komitetu Budowy Pomnika Generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego, a jej autorem jest Pan Michał Wołoszyn. Strona Komitetu: www.generalrozwadowski.pl Wspieramy działalność Komitetu Budowy Pomnika Generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego i wszystkich patriotów zachęcamy do tego samego.

Dr Anna Mandrela: Nieznane raporty dotyczące sytuacji w Polsce w latach 1945-1947

https://www.facebook.com/Polskie-Sprawy-1614657532177294/ Dr Anna Mandrela: Nieznane raporty dotyczące sytuacji w Polsce w latach 1945-1947 - Konferencja "Polska i Polscy w I połowie XX wieku Trudna historia" - 25.01.2020, Warszawa Stowarzyszenie Miłośników Historii im. gen. Tadeusza Jordan Rozwadowskiego realizuje konferencje historyczne, wywiady, promocje książek, edukacje historyczną. Intensywność naszych działań zależy jednak od posiadanych środków finansowych, prosimy Państwa o wsparcie naszej działalności na numer konta 04 1020 1026 0000 1302 0401 1953. Za wszelką pomoc finansową serdecznie dziękujemy. Grafika należy do Komitetu Budowy Pomnika Generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego, a jej autorem jest Pan Michał Wołoszyn. Strona Komitetu: www.generalrozwadowski.pl Wspieramy działalność Komitetu Budowy Pomnika Generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego i wszystkich patriotów zachęcamy do tego samego.

Arkadiusz Miksa: Generał Nil i Specjalny Obóz NKWD w Rembertowie

https://www.facebook.com/Polskie-Sprawy-1614657532177294/ Arkadiusz Miksa: Generał Nil i Specjalny Obóz NKWD w Rembertowie - Konferencja "Polska i Polscy w I połowie XX wieku Trudna historia" - 25.01.2020, Warszawa Stowarzyszenie Miłośników Historii im. gen. Tadeusza Jordan Rozwadowskiego realizuje konferencje historyczne, wywiady, promocje książek, edukacje historyczną. Intensywność naszych działań zależy jednak od posiadanych środków finansowych, prosimy Państwa o wsparcie naszej działalności na numer konta 04 1020 1026 0000 1302 0401 1953. Za wszelką pomoc finansową serdecznie dziękujemy. Grafika należy do Komitetu Budowy Pomnika Generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego, a jej autorem jest Pan Michał Wołoszyn. Strona Komitetu: www.generalrozwadowski.pl Wspieramy działalność Komitetu Budowy Pomnika Generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego i wszystkich patriotów zachęcamy do tego samego.

Piotr Bieliński: Błękitna Armia i jej dowódca generał Józef Haller

https://www.facebook.com/Polskie-Sprawy-1614657532177294/ Piotr Bieliński: Błękitna Armia i jej dowódca generał Józef Haller - Konferencja "Polska i Polscy w I połowie XX wieku Trudna historia" - 25.01.2020, Warszawa Stowarzyszenie Miłośników Historii im. gen. Tadeusza Jordan Rozwadowskiego realizuje konferencje historyczne, wywiady, promocje książek, edukacje historyczną. Intensywność naszych działań zależy jednak od posiadanych środków finansowych, prosimy Państwa o wsparcie naszej działalności na numer konta 04 1020 1026 0000 1302 0401 1953. Za wszelką pomoc finansową serdecznie dziękujemy. Grafika należy do Komitetu Budowy Pomnika Generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego, a jej autorem jest Pan Michał Wołoszyn. Strona Komitetu: www.generalrozwadowski.pl Wspieramy działalność Komitetu Budowy Pomnika Generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego i wszystkich patriotów zachęcamy do tego samego.

Jan Engelgard: Udział obozu narodowego w zagospodarowaniu Ziem Zachodnich po 1945 roku

https://www.facebook.com/Polskie-Sprawy-1614657532177294/ Jan Engelgard: Udział obozu narodowego w zagospodarowaniu Ziem Zachodnich po 1945 roku - Konferencja "Polska i Polscy w I połowie XX wieku Trudna historia" - 25.01.2020, Warszawa Stowarzyszenie Miłośników Historii im. gen. Tadeusza Jordan Rozwadowskiego realizuje konferencje historyczne, wywiady, promocje książek, edukacje historyczną. Intensywność naszych działań zależy jednak od posiadanych środków finansowych, prosimy Państwa o wsparcie naszej działalności na numer konta 04 1020 1026 0000 1302 0401 1953. Za wszelką pomoc finansową serdecznie dziękujemy. Grafika należy do Komitetu Budowy Pomnika Generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego, a jej autorem jest Pan Michał Wołoszyn. Strona Komitetu: www.generalrozwadowski.pl Wspieramy działalność Komitetu Budowy Pomnika Generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego i wszystkich patriotów zachęcamy do tego samego.

Arkadiusz Miksa m.in. o działalności Stowarzyszenia im. Romana Dmowskiego

https://www.facebook.com/Polskie-Sprawy-1614657532177294/ Arkadiusz Miksa m.in. o działalności Stowarzyszenia im. Romana Dmowskiego Stowarzyszenie Miłośników Historii im. gen. Tadeusza Jordan Rozwadowskiego realizuje konferencje historyczne, wywiady, promocje książek, edukacje historyczną. Intensywność naszych działań zależy jednak od posiadanych środków finansowych, prosimy Państwa o wsparcie naszej działalności na numer konta 04 1020 1026 0000 1302 0401 1953. Za wszelką pomoc finansową serdecznie dziękujemy. Grafika należy do Komitetu Budowy Pomnika Generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego, a jej autorem jest Pan Michał Wołoszyn. Strona Komitetu: www.generalrozwadowski.pl Wspieramy działalność Komitetu Budowy Pomnika Generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego i wszystkich patriotów zachęcamy do tego samego.

Piotr Cieślak o faktach dot. obozu KL Warschau

https://www.facebook.com/Polskie-Sprawy-1614657532177294/ Piotr Cieślak o faktach dot. obozu KL Warschau Stowarzyszenie Miłośników Historii im. gen. Tadeusza Jordan Rozwadowskiego realizuje konferencje historyczne, wywiady, promocje książek, edukacje historyczną. Intensywność naszych działań zależy jednak od posiadanych środków finansowych, prosimy Państwa o wsparcie naszej działalności na numer konta 04 1020 1026 0000 1302 0401 1953. Za wszelką pomoc finansową serdecznie dziękujemy. Grafika należy do Komitetu Budowy Pomnika Generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego, a jej autorem jest Pan Michał Wołoszyn. Strona Komitetu: www.generalrozwadowski.pl Wspieramy działalność Komitetu Budowy Pomnika Generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego i wszystkich patriotów zachęcamy do tego samego.

Piotr Bieliński o działalności Muzeum Ziemi Otwockiej

https://www.facebook.com/Polskie-Sprawy-1614657532177294 Piotr Bieliński o działalności Muzeum Ziemi Otwockiej Stowarzyszenie Miłośników Historii im. gen. Tadeusza Jordan Rozwadowskiego realizuje konferencje historyczne, wywiady, promocje książek, edukacje historyczną. Intensywność naszych działań zależy jednak od posiadanych środków finansowych, prosimy Państwa o wsparcie naszej działalności na numer konta 04 1020 1026 0000 1302 0401 1953. Za wszelką pomoc finansową serdecznie dziękujemy. Grafika należy do Komitetu Budowy Pomnika Generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego, a jej autorem jest Pan Michał Wołoszyn. Strona Komitetu: www.generalrozwadowski.pl Wspieramy działalność Komitetu Budowy Pomnika Generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego i wszystkich patriotów zachęcamy do tego samego.